Programi Slovenske filantropije za šole v šolskem letu 2017/2018

Na Slovenski filantropiji smo oblikovali ponudbo različnih aktivnosti, ki bodo v novem šolskem letu lahko dopolnile ali obogatile pedagoško delo z otroki in mladimi. Poslali smo jo vsem osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom v Sloveniji z željo, da tudi mi prispevamo k osebnostnemu in socialnemu razvoju učencev.

Več…

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas