Namen projekta je okrepiti komuniciranje dela nevladnih organizacij za prepoznavanje pomena njihovega dela za odgovorni družbeni razvoj Slovenije. Partnerstvo sestavljajo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivajo različna področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in povezovanju z drugimi NVO ter ostalimi sektorji.

Cilj projekta je dvigniti ugled in zavedanje o pomenu dela posamezne NVO.

PARTNERJI PROJEKTA: DRPD Novo mesto, Zavod Nefiks, ZPM Moste-Polje, Voluntariat

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Marjeta Lužnik, marjeta.luznik@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2019

FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za javno upravo

#PSSS! novičnik

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor