Informiranje in svetovanje iskalcem pomoči, usposabljanje mentorjev, organizatorjev prostovoljstva, vpeljevanje v prostovoljstvo v humanitarnih in drugih prostovoljskih organizacijah, povezovanje uporabnikov, prostovoljcev in  humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki že imajo vzpostavljene programe pomoči, pa tudi sistemsko urejanje prostovoljstva. S tem zagotavljamo nove prostovoljce za delo v humanitarnih ali invalidskih organizacijah in drugih socialnovarstvenih institucij in prispevamo h kvalitetnemu izvajanju prostovoljskega dela. Hkrati pa zagotavlja učinkovito in vedno prisotno podporo in nudenje pomoči iskalcem pomoči v okviru Prostovoljskega servisa.

V okviru programa spodbujamo solidarnost in prostovoljsko delo med ljudmi. Za najširši vpogled v organizirano prostovoljstvo smo pripravili spletni portal www.prostovoljstvo.org, kjer so v okviru Posredovalnice prostovoljskih del objavljena različna prostovoljska dela in kontakti organizacij, ki jih ponujajo. Organizacijam na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti pomagamo pri vzpostavljanju prostovoljskih programov.

Vsem prostovoljcem in bodočim prostovoljcem priporočamo Uvodno usposabljanje za prostovoljce, ki ga organizira Slovenska filantropija.

Za vsa vprašanja povezana s prostovoljstvom smo na razpolagi vsak delavnik med 8. in 16. uro, po dogovoru tudi kasneje. Z veseljem vas bomo sprejeli osebno, na sedežu Slovenske filantropije na Cesti Dolomitskega odreda 11 v Ljubljani. Pisarna Slovenske filantropije deluje tudi v Mariboru, na Kacovi ulici 1. Tam smo dosegljivi vsako sredo od 8.00 do 16.00.  Predstavili vam bomo prostovoljski sektor in skupaj raziskali možnosti prostovoljskega dela, ki se ujemajo z vašimi pričakovanji, znanji ter časom. Priporočamo vam predhodno najavo na e-mail naslov tjasa.arko@filantropija.org ali telefonsko številko 031 786 028.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tjaša Arko, tjasa.arko@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2027

FINANCER PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor