»Ker včasih ves denar vsega sveta in vsa strokovna pomoč ne more nadomestiti pristnosti, podpore in topline, ki jo lahko zagotovi prostovoljec.«

Obiskovanje osamljenih, podpora pri prihodu iz bolnišnice, sprehajanje kužkov, ko starejši lastnik zboli, pomoč pri varstvu otrok, ko zaradi različnih situacij starš/a ne zmoreta, podpora pri hoji v trgovino in ohranjanju samostojnosti bolnim in starim ljudem…

Zaradi številnih klicev ljudi, ki so potrebovali pomoč prostovoljcev, smo na Slovenski filantropiji vzpostavili program Prostovoljski servis. Prostovoljski servis povezuje ljudi, ki so se znašli v stiski, s prostovoljci in prostovoljskimi organizacijami.

»Po bolezni sem izgubila vso voljo do življenja, saj sem se počutila oropano za vse. Naenkrat sem se znašla na robu in izključena iz vsakdana. Sedaj napredujem tudi zdravstveno in sem vedno manj odvisna od zdravil in gibljivost je zadovoljiva (hodim brez palic). Bistveno pa je, da sem se tudi psihično pobrala in se zopet veselim vsakega dneva! Za vse gre zahvala prostovoljcu T. in vam.« (T., uporabnica Prostovoljskega servisa)

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Prostovoljski servis je namenjen posameznikom in družinam v stiski, ki bi za kakovostno življenje potrebovale pomoč, ki si je zaradi finančne stiske ne morejo zagotoviti oziroma takšna pomoč na trgu ne obstaja.
Program je zasnovan tako, da se odziva na raznolike stiske posameznikov in omogoča nudenje predvsem prostovoljske pomoči tudi tistim posameznikom, ki imajo specifične težave, za katere še ni vzpostavljenih primernih in potrebnih programov.

KAKO DELUJE?

 

 

 

 

 

 

Pokličite nas na telefonsko številko Prostovoljskega servisa ali izpolnite pristopni obrazec in nas seznanite s svojo stisko.
Sodelavci Slovenske filantropije vam bomo predstavili možnosti vključitve in vzpostavili povezave z že obstoječimi socialnovarstvenimi programi. Velika mreža prostovoljskih organizacij nam omogoča, da lahko posameznike v stiski usmerimo v zanje najbolj primerno organizacijo ali, če je primerno, poiščemo prostovoljca.

KDO JE DO POMOČI UPRAVIČEN:
Posameznik ali družina, ki se želi vključiti v program, mora izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev:
– je že obstoječi uporabnik Slovenske filantropije v okviru drugih programov;
– prinese priporočilo centra za socialno delo, druge organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije ali drugega javnega zavoda;
– sam dokaže, da so njegovi prihodki nižji od minimalne plače;
– strokovni delavec oceni, da živi v življenjskih razmerah, ki mu onemogočajo kakovostno življenje;
– živi sam ali sam z otroki;
– zaradi zdravstvenih razlogov ne zmore poskrbeti za vse potrebe;
– strokovni delavec oceni, da je glede na življenjsko situacijo posameznika ali družine prostovoljska pomoč smiselna in zaželena.

V program lahko sprejmemo omejeno število uporabnikov, odvisno od zahtevnosti potreb posameznikov oziroma družine. V primeru zasedenosti programa vas zabeležimo na čakalno listo in vas takoj ob sprostitvi mesta kontaktiramo. Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna.

KAJ NAŠI PROSTOVOLJCI NUDIJO:
– družabništvo osebam, ki težko zapustijo dom,
– spremljanje starejših ter gibalno oviranih oseb,
– pomoč pri rehabilitaciji po zdravljenju v bolnišnici,
– varstvo otrok,
– učne pomoči otrokom,
– druge pomoči – odvisno od specifične situacije posameznika oz. družine.

Prostovoljska pomoč poteka na domu uporabnikov, v primeru učne pomoči pa tudi v šoli, prostorih Slovenske filantropije ali knjižnici (po dogovoru). Uporabniki so vključeni v prostovoljsko pomoč predvidoma do 2-3krat na teden do 2 uri na srečanje.

ČESA PROSTOVOLJCI NE POČNEJO:
– osebne asistence,
– ne zagotavljajo zdravstvenih storitev in nege,
– ne nadomeščajo potreb po oskrbovalnih storitvah.

V teh primerih življenjske situacije uporabnikov presegajo kompetence prostovoljcev in jim ne zmorejo zagotoviti kakovostne pomoči, zato zapisane storitve nudijo organizacije, ki imajo usposobljene sodelavce za pomoč ljudem na domu.

Prostovoljci ravno tako ne nudijo pomoč v materialni (denarni) obliki.
V takšnem primeru vas usmerimo na primerne organizacije in javne zavode, ki vam lahko takšno obliko strokovne pomoči ponudijo. Seznam nekaj najpogostejših povezav:
– Zavod za oskrbo na domu: http://www.zod-lj.si/
– Zavod Pristan: https://www.pristan.si/
– YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa: https://www.yhd-drustvo.si/domov.html
– Združenje multiple skleroze Slovenije: http://www.zdruzenje-ms.si/
– Zveza paraplegikov Slovenije: https://www.zveza-paraplegikov.si/