Slovenska filantropija za otroke prizadete zaradi vojn

V sestavku prikazujemo humanitarno in razvojno pomoč otrokom na področjih prizadetih z vojnami, terorizmom in revščino, ki so jo od leta 1992 dalje zagotavljali Slovenska filantropija – SF (do leta 1997 pod nazivom Slovenska fundacija) in hčerinska organizacija Ustanova, skupaj v sodelovanju z institucijami in NVO v Sloveniji in tujini. Izvajalci projektov so bili strokovnjaki iz Slovenije (pedagogi, socialni delavci, psihologi, psihiatri in drugi strokovnjaki), sodelovali pa so tudi strokovnjaki iz tujine. Financerji programov so bili Republika Slovenija in druge države ter tuje nevladne organizacije.
Dejavnosti pomoči otrokom smo izvajali v Sloveniji (za otroke begunce s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, s Kosova), v državah nastalih iz nekdanje Jugoslavije (BiH, Črna gora, Kosovo, Makedoniji, Srbija), v severno kavkaških republikah Ruske federacije (Čečenija, Ingušetija, Severna Osetija), Moldaviji, Iraku, Iraškem Kurdistanu, Pakistanu in Maroku. V sedanjem času skrbi SF za otroke brez spremstva. To so osebe, mlajše od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične države in so brez spremstva staršev oziroma zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. So ena najranljivejših skupin, zaradi česar potrebujejo posebno skrb in zaščito. SF izvaja skrbništva in mentorstva za otroke brez spremstva, jim nudi psihosocialno pomoč in podporo, učenje slovenskega jezika in drugo učno pomoč, družabne aktivnosti ter pomoč pri vključevanju v družbo. Poleg omenjenega izvaja individualno in splošno zagovorništvo ter se zavzema se za izboljšanje zaščite otrok brez spremstva na sistemski ravni.
Preberite celoten prispevek Anice Mikuš Kos, dolgoletne predsednica Slovenske filantropije

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor