Slovesni dan prostovoljstva

18. maj 2017, Gornja Radgona
Na Slovesnem dnevu prostovoljstva 2017 v gradu Negova je Slovenska filantropija podelila nazive in priznanja za odlično prostovoljsko delo na različnih področjih.
NAJ PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI
Naziv se podeljuje v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo. Podeljevanje naziva je namenjeno prepoznavanju tistih zaposlenih v javni upravi, ki s svojim prostovoljskim delovanjem širijo solidarnost, povezujejo skupnost in navdihujejo sodelavce ter so tako promotorji prostovoljstva v javni upravi in zgled tudi v širši družbi.
Prejemnik naziva Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2016 je na predlog Občine Gornja Radgona Ivan Kramberger.

Ivan Kramberger je zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve kot policist na Policijski postaji Maribor. V letu 2016 je opravil okoli 1000 ur prostovoljskega dela. Deluje na različnih področjih prostovoljstva: je operativni gasilec, spremljevalec oseb z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo ter organizator mednarodnih mladinskih taborov. Aktiven je tudi pri iskanju pogrešanih oseb, sodeloval je pri aktivnostih v zvezi s povečanim prehodom migrantov v 2015 in odpravljanju naravnih nesreč. Že več let aktivno sodeluje na področju razvoja in promocije prostovoljstva tudi na nacionalni ravni in je član Etične komisije organiziranega prostovoljstva.
Ivan Kramberger kot prostovoljec deluje neposredno v svojem okolju in pomaga ljudem v najrazličnejših stiskah, hkrati pa z izkušnjami in osebno zavzetostjo aktivno prispeva tudi k sistemskim spremembam.

Poleg naziva smo podelili tudi posebna priznanja, saj so bile vložene kandidature zelo izenačene. Prejeli so jih:
Alenka Petkovšek za dolgoletno odgovorno delo in prizadevanja za enake možnosti otrok, mladine in družin.
Alenka Petkovšek je zaposlena na Mestni občini Ljubljana. Kot prostovoljka si že drugo desetletje izjemno prizadeva za večjo socialno enakost v naši družbi. V okviru projektov in programov Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje je sodelovala pri vzpostavitvi, razvoju in uresničevanju projektov, ki otrokom, mladim in družinam z družbenega dna pomagajo na poti iz revščine ter jim omogočajo vključevanje v kakovostne prostočasne aktivnosti. Z lastnim zgledom in plemenitostjo navdušuje tudi sodelavce, z njimi deli svoje vrednote in ideje, da bi skupaj naredili še več.
Marjeta Erdela za marljivo in dolgotrajno prostovoljsko delo v lokalni skupnosti.
Marjeta Erdela je zaposlena v upravi Občine Gornja Radgona. Že več kot 30 let deluje kot prostovoljka na različnih področjih: je gasilka, članica komisije pri Gasilski zvezi Gornja Radgona, tajnica in blagajničarka v gasilskem društvu ter članica občinskega štaba civilne zaščite in zato neprecenljiva prostovoljka v lokalni skupnosti. V letu 2015 je v času povečanega prehoda migrantov pomagala pri organiziranju in izvajanju aktivnosti v namestitvenem centru v Gornji Radgoni. Njeno prostovoljsko delo je zgled tudi za njene sodelavce, ki jih navdušuje in spodbuja za prostovoljsko delo.
Damjan Barut za viden prispevek na področju gasilstva in športa v občini Logatec
Damjan Barut je zaposlen v upravi Občine Logatec. Kot prostovoljec je aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Laze-Jakovica in Smučarsko-skakalnem klubu Lovci na daljave. Je višji gasilski častnik, operativec in tudi predavatelj. V športnem klubu pomaga pri izvedbi tekem, bil je vodja rediteljev na državni tekmi, koordinator in pobudnik čistilnih akcij ter je aktivno vključen v vsako klubsko delovno akcijo. Pomembno je prispeval v skupnosti v času žledoloma 2014 in v času povečanih migracij 2015. Damjan Barut je s svojim zgledom in predanostjo prostovoljskemu delu navdih in spodbuda za vse zaposlene na občini Logatec.
Matjaž Poniž za delo na humanitarnem področju.
Matjaž Poniž je zaposlen kot občinski redar – vodja izmene v Mestni občini Koper. Kot prostovoljec deluje na humanitarnem področju, kjer prepleta pomoč beguncem, aktivno prostovoljsko delo v ekipi prve pomoči ter promocijo prve pomoči v širši javnosti. Svoje prostovoljsko znanje in izkušnje je povezal s službo in sicer s pobudo za namestitev defibrilatorjev v redarska vozila Mestne občine Koper. Matjaž Poniž je doslej izkazal veliko mero srčnosti in nesebičnosti pri pomoči sočloveku in pokazal, kaj pomeni biti prostovoljec v pravem pomenu besede.
Jože Kranjec za delo na področju zaščite in reševanja ter prenos znanja na mlade.
Jože Kranjec je že dolga leta aktiven prostovoljni gasilec-operativec v URSZR Brežice. Opravljal je različne naloge kot poveljnik društva, podpoveljnik gasilske enote, član komisij za radijske zveze ter za odlikovanja in napredovanja. Skrbi za izdelavo poročil o intervencijah in vodenje evidenc. Je mentor gasilske mladine in skrbi za usposabljanja, pa tudi za nabavo in vzdrževanje gasilske opreme. Jože Kranjec je gasilec s srcem in dušo, na katerega se lahko vedno zaneseš in nič mu ni težko. Med gasilci je še posebej cenjen zaradi svojega znanja in izkušenj ter zaradi predanosti delu z gasilskim podmladkom.
DSC_0575
 
Prejemniku naziva in vsem dobitnikom posebnih priznanj iskrene čestitke!
֎
JUNAKI NAŠEGA ČASA
Slovenska filantropija je podelila nazive tudi za odlično organizirano prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju osnovnim in srednjim šolam ter letos prvič tudi dijaškim domovom. Z natečajem Junaki našega časa vabimo pedagoške delavce, da v svoje delo z otroki in mladostniki vključujejo prostovoljstvo kot vrednoto in pristop k sodelovanju, medsebojnemu spoštovanju, razvijanju empatije, sprejemanju različnosti, medgeneracijskemu sodelovanju ter osebnostni rasti mladih v najboljšem pomenu besede.
Naziv so vse šole prejele za dobo treh let.
Junaki našega časa 2016/2017
OŠ Miren, POŠ Bilje
Podružnično šolo Bilje obiskuje samo 57 učencev prve oz. druge triade, a med njimi so zelo resni in odgovorni prostovoljci. Njihova mentorica Lilijana Kavčič je zastavila več prostovoljskih aktivnosti. Šest prostovoljcev 4. in 5 . razreda je v tem šolskem letu opravilo več kot 150 ur prostovoljskega dela na področju pomoči starejšim, učne pomoči in različnih animacij v podaljšanem bivanju za mlajše otroke, sodelovali pa so tudi pri izvajanju humanitarnih akcij, zasadili zeliščni vrt in še bi lahko naštevali. Prostovoljstvo na šoli poteka na željo otrok in staršev, ki so v prejšnjem šolskem letu v okviru interesne dejavnosti prostovoljstvo ugotovili, da jim je prostovoljsko delo prineslo toliko, da z njim ne bi želeli prenehati in zato z delom nadaljujejo neformalno.
OŠ Kuzma
Na OŠ Kuzma se že dolgo posvečajo medgeneracijskemu sodelovanju in prostovoljstvo se je trdno zasidralo v življenje in delo šole. Starejši občani in mladi prostovoljci se srečujejo v najrazličnejših aktivnostih skozi vse šolsko leto. Letos je 11 prostovoljcev opravilo skupaj okoli 180 ur dela. Zanje kot mentorica skrbi Suzana Farič. Skupina štirih prostovoljk 6. razreda pa je svoje sodelovanje še nadgradila. Vse leto so obiskovale starejšo osamljeno gospo, ji pomagale pri gospodinjskih opravilih, skidale sneg, prinašale drva, se lotile pomladanskega čiščenja, ji okrasile dom ob praznikih. Na šoli so na svoje prostovoljce zelo ponosni, saj dokazujejo, da prijateljstvo, spoštovanje in prijaznost še živijo.
OŠ Grad
Prostovoljci na OŠ Grad so skupina 21 otrok, učencev prve in druge triade, ki so aktivni pri pomoči starejšim, pri čemer jih kot mentorica podpora Renata Ropoša Januš. S prostovoljstvom so želeli starejše posameznike, ki živijo sami, razveseliti v prazničnem času, ko je osamljenost še posebej težka. Želeli so vsaj za nekaj trenutkov razveseliti ljudi s prijaznostjo, igrivostjo in majhno pozornostjo, pa tudi vzpostaviti vezi za nadaljnje sodelovanje. Povezali so se z območno organizacijo Rdečega križa, v predbožičnem času spekli piškote ter obiskali 24 občanov, pred veliko nočjo pa 17. V tem šolskem letu so skupaj opravili več kot 300 ur dela. Akcija je bila zelo odmevna, saj še nihče doslej ni organiziral prostovoljske akcije z namenom osrečiti ljudi, druge vrste pomoči so bile namreč predvsem materialne.
OŠ Sladki Vrh
Prostovoljski projekt na OŠ Sladki Vrh nosi naslov Mislim, torej sem! Namenjen je starejšim občanom in krepitvi njihovega spomina ter preprečevanju demence. Prostovoljci s starejšimi izvajajo delavnice za krepitev in ohranjanje možganske kondicije, s tem pa jih skušajo ohranjati miselno aktivne in jih spodbujati tudi sicer k čim aktivnejšemu življenju. V tem šolskem letu je aktivnih 14 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 168 ur dela. Mentorica in idejni vodja projekta je Smiljana Valcl, ki pripravlja materiale za aktivnosti s starejšimi. Vsak otrok dela z eno starejšo osebo. Učenci prostovoljci se izjemno dobro ujamejo z uporabniki. OŠ Sladki Vrh je s tem načinom dela tudi promotor prostovoljstva mladih v Občini Šentilj.
OŠ Antona Aškerca Velenje
Na OŠ Antona Aškerca Velenje so v tem šolskem letu prostovoljstvo načrtno zastavili prvič, koordinira pa ga Janja Vivoda. V prostovoljstvo je vključenih 12 učencev 5. in 6. razreda, ki so doslej opravili 282 ur dela. Mladi prostovoljci pomagajo pri usvajanju bralnih veščin, vključujejo se v socialno življenje vrtčevskih otrok, se družijo z otroki s posebnimi potrebami, jim pomagajo razvijati gibalne spretnosti ter se z njimi srečujejo v najrazličnejših aktivnostih. Koordinatorici pri tem pomaga še sedem mentoric in sicer ena iz šole, dve iz vrtca in štiri iz centra za otroke s posebnimi potrebami. Prostovoljci malčkom v vrtcu po besedah vzgojiteljic prinašajo dinamiko in veliko smeha, otrokom s posebnimi potrebami pa so z veliko mero zrelosti in odgovornosti omogočili dragoceno podporo pri plesnih uricah.
OŠ Zreče
Na OŠ Zreče je 15 prostovoljcev – Smetkocarjev, ki s »smetko stražo« skrbijo za urejenost okolice šole. V tem šolskem letu so opravili doslej 447 ur dela, s katerim so dosegli, da pred šolo in okrog nje skoraj ni več drobnih smeti. Poleg tega tudi letos skrbno nadzirajo ločevanje odpadkov v razredih. Uredili so »smetne« kotičke v šolski knjižnici, tajništvu, kuhinji, učiteljski jedilnici, kuhinji za gospodinjstvo. Zbrali so tudi že več kot 4 tone papirja, poudarjajo pa, da so ob tem predvsem ohranili kar nekaj dreves. Za motiviranje vseh učencev za zbiranje plastenk so posneli pravi reklamni spot. Mentorica Smetkocarjev, ki ekološko ozaveščenost širijo tudi izven šole, je Jana Deželak.
OŠ Livada Ljubljana
OŠ Livada v Ljubljani združuje učence iz mnogih držav, kultur in jezikovnih skupin. Letos je na šoli aktivnih 30 prostovoljcev od 3. do 9. razreda, ki so doslej skupaj opravili 545 ur. Koordinatorica in srce prostovoljstva na šoli je Natalija Veselič Martinjak, ki je k mentorstvu prostovoljcem pritegnila še 12 sodelavcev. Prostovoljske aktivnosti se vrstijo druga za drugo, nekatere pa potekajo stalno: zbiranje šolskih potrebščin in igrač za otroke v azilnem domu, druženje s starejšimi, pomoč pri učenju, pomoč varovancem društva Sonček, urejanje okolice šole, pomoč v knjižnici in pri sporazumevanju v slovenskem jeziku itd. Prostovoljstvo spodbuja dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo, drobna dejanja prijaznosti, pa tudi razvijanje pozitivne samopodobe, potrpežljivosti, odgovornosti in empatije.
OŠ Lucija
Na OŠ Lucija je v tem šolskem letu prostovoljstvo naredilo nov razvojni korak. Svoj projekt Učimo se in pišemo domače naloge skupaj oziroma UPS PROSTOVOLJSTVO prinaša pomoč učencem, ki imajo težave pri nalogah in učenju. 28 mladih prostovoljcev je poleg redne učne pomoči dalo vrsto novih predlogov aktivnosti, ki so jih tudi izvedli: zbiralne akcije za ljudi in živali v stiski, akcija Bodi zvezda – ne meči petard, obisk doma starejših, snemanje video filma, ustvarjanje pesmi o pomenu prostovoljskega dela, poslikava majic z logotipom prostovoljske aktivnosti UPS in še bi lahko naštevali. V večjih akcijah se prostovoljcem pridružijo tudi drugi učenci. Za mentorstvo skrbi kar šest mentorjev: Ana Horvat, Denis Rosanda, Sonja Požar, Tina Manfreda, Blanka Jerman in Kim Pletikos. Prostovoljci so doslej opravili že več kot 840 ur dela.
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana razvija prostovoljstvo na petih področjih, ki jih imenujejo kar Čufarjeva dlan: Moj prijatelj&Sam doma, vrstniška mediacija, humanitarne akcije Daj naprej, Eko frajerji in tutorstvo. V vseh teh prostovoljskih aktivnostih sodeluje 55 učencev, kar je na šoli z okoli 400 učenci zelo veliko. Projekt Moj prijatelj&Sam doma povezuje vrstnike in tudi starejše učence z mlajšimi in je odziv na potrebo po smiselnem druženju v popoldanskem času, ko je veliko učencev samih doma ali pa se potikajo naokrog. 33 prostovoljcev od 3. do 9. razreda opravi tedensko skupaj 35 ur prostovoljskega dela, tako da je bilo do prijave na ta natečaj opravljenih že 1050 ur dela. Mladi prostovoljci delajo pod mentorstvom Ksenije Turšič in Lee Lenček.
Srednja šola Črnomelj
Za prostovoljstvo na Srednji šoli Črnomelj skrbi mentorica Janja Jankovič. Dijaki se kot prostovoljci vključujejo na različna področja: obiskujejo starostnike v domovih za starejše, otroke s posebnimi potrebami, pomagajo osnovnošolcem in srednješolcem z učnimi težavami, učijo starejše uporabljati pametne telefone in prostovoljijo na veterinarski postaji. Delo opravljajo redno enkrat tedensko, sodelujejo pa tudi pri različnih drugih dejavnostih na šoli in v kraju. Aktivno se vključujejo v humanitarne aktivnosti pri zbiranju hrane za socialno šibke, pripravili pa so tudi dobrodelno prireditev Dijaki dijakom. Marca letos so sami organizirali teden prostovoljstva. Jedro prostovoljstva predstavlja skupina 15 dijakov, ki so doslej skupaj opravili 540 ur dela.
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je prostovoljstvo prisotno že vrsto let, saj na šoli spodbujajo medsebojno spoštovanje, nenasilje, zagotavljanje človekovih pravic in upoštevanje demokratičnih vrednot. Prostovoljstvo na šoli koordinira Mojca Saje Kušar, kot mentorji pri posameznih aktivnostih pa sodelujejo Marjeta Šlajpah Godec, Dragica Volf Stariha in Darko Pandur. Dijaki prostovoljci obiskujejo starejše, nudijo učno pomoč drugim dijakom, izvajajo akcije zbiranja papirja in drugih materialov in s tem širijo ekološko ozaveščenost. Z zbranimi sredstvi pomagajo posameznikom v okolju, ki se znajdejo v stiski. V zbiralne in ekološke akcije je vključenih večina dijakov, aktivnih prostovoljcev na šoli pa je letos 39. Skupaj so opravili 521 ur prostovoljskega dela.
Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor
V Dijaškem domu, ki deluje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška Maribor, so prostovoljske aktivnosti usmerili na medgeneracijsko področje. Letos pripravljajo že šesti medgeneracijski tabor, ki bo potekal v juniju. Evalvacije dosedanjih taborov kažejo, da udeležencem prinašajo pridobivanje socialnih veščin, krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti, razvijanje empatije in solidarnosti, gradijo zaupanje med generacijami, spodbujajo sprejemanje različnosti in osmišljanje življenja, pa tudi rušijo stereotipe, krepijo sožitje in vseživljenjsko učenje. Prostovoljstvo koordinira ravnateljica, Lidija Hamler, kot mentorja pa ji pomagata Gregor Rusjan in Jaka Žižek. V tem šolskem letu je aktivnih 9 dijakov prostovoljcev, ki so skupaj opravili že vsaj 360 ur dela.
DSC_0637
Vsem junakom čestitamo z željo, da se v prihodnjih letih tem šolam in dijaškemu domu pridruži še veliko tistih šol in dijaških domov, ki se lahko upravičeno pohvalijo z dobro organiziranim in uspešnim prostovoljskim delom.
֎
PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO
Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. Slovenska filantropija zato spodbuja razvoj prostovoljstva v občinah z natečajem Prostovoljstvu prijazno mesto.
Nekatere občine, ki so naziv prejele že v prejšnjih letih, so ga tokrat potrdile, nekatere pa so ga letos pridobile prvič.
Vse občine, prejemnice naziva v letu 2017, ga prejemajo za obdobje treh let.
PRVIČ PODELJENI NAZIVI:
Občina Trbovlje:
Občina Trbovlje je v svoji vlogi pregledno predstavila načine podpore, ki jo nudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Županja in zaposleni v občinski upravi tudi s svojim zgledom in z udeležbo na prostovoljskih aktivnostih spodbujajo prostovoljstvo med občani. Občina spodbuja povezovanje nevladnih prostovoljskih organizacij s šolami in s tem vabi mlade v prostovoljstvo. Prostovoljstvo promovira na najrazličnejše načine, saj prepoznava bogastvo, ki ga prostovoljci pomenijo za družbo. Občina Trbovlje se s podporo projektom izmenjave mladih prostovoljcev odpira v Evropo in s tem tudi preko prostovoljstva vlaga v razvoj odprte družbe, kar je še posebej pomembno za mlade generacije.
Občina Laško:
V Občini Laško je prostovoljstvo organizirano v skupaj 91 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Vseh prostovoljcev je glede na vse prebivalstvo v občini blizu 10 %. Občina nekatere programe prostovoljskih organizacij financira v celoti, druge pa sofinancira. Močan poudarek v občini je na medgeneracijskem področju, v okviru katerega delujeta Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost in Center starejših – Hiša generacij. Hiša generacij je tudi nosilka Dneva za spremembe v kraju. Laško je v največjo skupno prostovoljsko akcijo Laško – naše mesto maja 2016 povezalo 22 različnih organizacij iz vseh družbenih sektorjev. Župan in zaposleni v občinski upravi prostovoljsko pomagajo društvom, ki obiskujejo starejše na domovih in so lani opravili skupaj kar 4906 ur prostovoljskega dela. Občina Laško je prepoznala prostovoljstvo kot svojo prednost in vrednoto, saj prispeva k izboljšanju kakovosti življenja občanov in razvoju občine.
Občina Izola:
V Občini Izola je v prostovoljstvu aktivnega kar 20 % celotnega prebivalstva. Živahno je tudi njihovo mednarodno prostovoljsko dogajanje, saj so imeli v zadnjem letu kar 36 prostovoljcev iz tujine. Občina prispeva k razvoju prostovoljstva s sofinanciranjem programov preko razpisov, pa tudi s financiranjem prostovoljskih organizacij z neposredno pogodbo. Ustanovili so Javni zavod za podjetništvo za pomoč društvom pri pridobivanju sredstev. Že več let aktivno sodelujejo pri Dnevu za spremembe. Letos so poleg zasaditve 20 dreves v okviru projekta Izola – zeleno mesto čistili morje in iz njega odstranili ogromno odpadkov. Občinska uprava je skupaj z županom sodelovala tudi zbiranju pomoči za prijatelje iz pobratenega mesta Tolentina, ki ga je prizadel oktobrski potres in nakupu ter namestitvi 6 bivalnikov za najbolj ogrožene. V Izoli prostovoljske akcije združujejo in povezujejo javne zavode, podjetja in društva kot tudi občane, od najmlajših do starejših, kar prinaša v medsebojne odnose veliko pozitivnega.
Občina Sevnica:
V Občini Sevnica je v prostovoljstvu aktivnih skoraj 27 % celotnega prebivalstva. Župan in zaposleni v občinski upravi se dobro zavedajo pomena prostovoljstva. Menijo, da prostovoljstvo v današnji družbi ni dovolj cenjeno, zato k razvoju prostovoljstva prispevajo tudi sami. Prostovoljskim organizacijam nudijo finančno podporo in tudi uporabo občinskih prostorov za prostovoljske aktivnosti – ne le za programe, ampak tudi za izvedbo sestankov, izobraževanj in usposabljanj. Prostovoljske organizacije lahko dodeljena sredstva uporabijo za delovanje, nakup opreme in obnovo prostorov, potrebnih za njihovo delovanje. Načrtno sofinancirajo aktivnosti s področja prostovoljskega dela mladih. Župan, ki tudi sam aktivno sodeluje v gasilskem društvu, se prostovoljcem zahvali ob vseh pomembnejših dogodkih v občini, v njihovem glasilu in tudi ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.
POTRDITEV NAZIVOV
Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto se v letu 2017 potrdi in podeli naslednjim občinam:
Občina Črna na Koroškem: za močno povečano število prostovoljcev v občini, tudi med mladimi; pomemben dosežek v letu 2016 je odprtje Medgeneracijskega centra Plac, ki je postal prostor za prijetno in aktivno druženje vseh generacij.
Občina Gornja Radgona: za stalno podporo prostovoljskim organizacijam, za podelitev nazivov Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj dogodek, prvič v letu 2016; za etično in aktivno prostovoljsko odzivanje občinske uprave z županom na čelu v času povečanega prehoda migrantov skozi Slovenijo.
Občina Hrpelje-Kozina: za omogočanje brezplačne pravne pomoči občanom v sodelovanju z Zavodom Dobra pot, za podelitev naziva Naj prostovoljec v občini in sprejem za prostovoljce z nagradnim koncertom; za novi projekt STAR, ki je namenjen pomoči starejšim in bo prostovoljcem omogočil usposabljanje za delo s starejšimi, pa tudi za nadaljevanje projekta brezplačnih prevozov za ostarele občane, ki ga ponujajo prostovoljci Zavoda Sopotniki.
Občina Kamnik: za nov Dnevni center za mlajše invalidne osebe in vzpostavitev večgeneracijskega centra, ki spodbuja povezovanje v skupnosti; za delovanje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon in podporo programom za aktivacijo starejših ter prostovoljsko pomoč zanje; za uspešne programe na medgeneracijskem področju in podporo prostovoljski realizaciji filma na medgeneracijsko tematiko, ki nastaja v okviru Zavoda Oreli.
Občina Krško: za vključujoče posvetovanje občinske uprave s predstavniki prostovoljskih organizacij pri pripravi razpisov, za podeljevanje nazivov prostovoljec in prostovoljska organizacija leta; za subvencioniranje vstopnic za bazen in oprostitev članarine v knjižnici zaslužnim prostovoljcem; za vključitev ukrepov za spodbujanje prostovoljstva v strateške dokumente občine.
Mestna občina Ljubljana: za kontinuirano pregledno financiranje velikega obsega prostovoljskih programov s sredstvi iz javnih razpisov ali pa neposredno po pogodbi; za dosledno upoštevanje dela prostovoljcev kot lastnega deleža prostovoljskih organizacij na razpisih; za tradicionalno pokroviteljstvo Veselega dne v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva.
Mestna občina Murska Sobota: za stalno spodbujanje prostovoljskih programov in vsako leto večji poudarek kakovostnemu izvajanju prostovoljstva, za podeljevanje priznanja Naj prostovoljec, Naj društvo in Naj dogodek; za stalno podporo medgeneracijskemu prostovoljstvu.
Občina Radlje ob Dravi: za aktiviranje zaposlenih v občinski uprav v projektu občina po meri invalidov; za omogočanje dobrih pogojev in prostovoljske podpore domačinov študentski delovni brigadi poleti 2016; za nagradni izlet v tujino za mlade prostovoljce, ki so vse leto delali v mladinskem kulturnem centru; za aktivno angažiranje župana pri varstvu narave in spodbujanje prostovoljstva tudi v javnih zavodih.
Občina Ravne na Koroškem: za dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje; za nov program Mladi za starejše skupaj z Gimnazijo in Srednjo šolo Ravne na Koroškem in društvom upokojencev, ki pomeni organizirane obiske dijakov pri starejših na domovih; za podeljevanje nazivov Naj prostovoljec – Naj prostovoljka in Naj prostovoljska organizacija.
Občina Slovenske Konjice: za načrtno usmeritev v vzgojo mladih za solidarnost in aktivno povezovanje prostovoljskih organizacij; za vzpostavitev prostovoljskih prevozov ostarelih občanov v projektu Prostofer; za posebno skrb za invalide in tolmačenje v znakovnem jeziku na javnih prireditvah; za invalidom prijazno opremljanje prometne infrastrukture; za gostiteljstvo Slovesnega dne prostovoljstva 2016.
Občina Škofja Loka: za sodelovanje uprave in župana na številnih dogodkih prostovoljskih organizacij in izjemno prostovoljsko delo na področju kulture: v letu 2016 je bil Škofjeloški pasijon kot prvi element nesnovne kulturne dediščine Slovenije uvrščen na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Mestna občina Velenje: za zelo dobro sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami; za spodbujanje prostovoljstva s podelitvijo nazivov Naj prostovoljec in Naj prostovoljska organizacija; za organizacijo sprejema prostovoljcev ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva; za organiziranje skupnostnih čistilnih akcij ter skrb za prostovoljstvo v vseh starostnih skupinah.
Občina Žalec: za podporo delovanju 172 nevladnih organizacij; za aktivno spodbujanje prostovoljstva, še posebej med mladimi; za dosledno upoštevanje dela prostovoljcev pri sofinanciranju prostovoljskih programov na občinskih razpisih.
prostovoljstvu prijazna mesta 2017
Vsem prostovoljstvu prijaznim mestom iskreno čestitamo in želimo, da se vam v prihodnjih letih pridruži še veliko slovenskih krajev.
Fotografije s podelitve najdete tukaj.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor