Drevesa se premikajo samo v vetru

Pogovor z Marino Uzelac, vodjo projektov na področju mladoletnih migrantov
 
Marina Uzelac, vodja projektov na področju mladoletnih migrantov  pri Slovenski filantropiji na tem področju deluje že od maja 2004. Kot veliko njenih sodelavcev je začela kot prostovoljka, že v leto 2005  pa je vstopila kot zaposlena na področju zaščite otrok brez spremstva in si je z mnogimi leti skrbništev nad otroki in mladoletniki brez spremstva ter delovanja na tem področju nabrala ogromno izkušenj za delo s to zelo občutljivo populacijo. »Migracije so vedno bile in vedno bodo, saj je to nekaj naravnega in življenjskega. Ljudje migrirajo tja, kjer bodo lahko normalno in dostojno živeli. So pa migracije tudi politično vprašanje, kar močno čutimo tudi v današnjem času. Nekateri to odločitev sprejmejo svobodno, spet drugi  pod prisilo situacije, v kateri so se znašli. Drevesa se premikajo samo v vetru, pravi afganistanski pregovor. Treba se je zavedati, kaj je v ozadju vojn in hudega pomanjkanja, kar sili ljudi, da zapuščajo svoje domove,« pravi Marina. »O politikah zahodnih sil, ki netijo vojne in povzročajo hudo pomanjkanje ter revščino zaradi lastnih interesov se premalo govori. Ne gre samo za to, da je treba begunce sprejeti in jih vključiti v našo družbo, ampak se je treba zavedati, zakaj do tega pride in ukrepati v tej smeri.«  
 
Marina je specializirana za otroke in mladoletnike brez spremstva. »Gre za otroke in mladoletnike, ki so brez spremstva staršev oz. skrbnikov, torej odraslih oseb, ki bi za njih skrbele in jih tudi v določenih situacijah zaščitile. Njihovo število v Sloveniji, če ga primerjamo s številom v drugih državah, ni visoko, čeprav se je v zadnjem obdobju povečalo. Večinoma gre za fante, stare od 15 do 17 let, v zadnjih letih pa prihajajo tudi mlajši otroci, stari 10, 11 let.« Po mednarodnih konvencijah so ti otroci upravičeni do mednarodne zaščite in bi v prvi vrsti morali biti obravnavani kot otroci in ne glede na njihov priseljenski status. Pri otrocih in mladoletnikih brez spremstva bi morali okrepiti njihovo zaščito, izboljšati sistem obravnave ter jo prilagoditi glede na njihove potrebe. »Poznati in razumeti je treba kompleksnost in specifičnost situacije, v kateri se ti otroci in mladoletniki nahajajo. Mnogi otroci in mladoletniki brez spremstva so v življenju doživeli travmatične izkušnje in potrebujejo čas, da to predelajo. K temu lahko pripomoremo z razumevanjem in empatijo ter primerno strokovno obravnavo. Pri obravnavi je treba vzeti v obzir njihovo ranljivost, a hkrati tudi moč, ki jo imajo v sebi. Podpora bi morala biti osredotočena prav na krepitev njihove moči ter spodbujanju njihove samostojnosti. Treba je upoštevati njihova mnenja in želje, jim dati možnost izbire in soodločanja, saj s tem izkažemo spoštovanje do njihove potrebe po samostojnosti in vplivanja na lastno življenje, ki je izjemnega pomena. Pomembno jih je poslušati in slišati, saj lahko samo tako razumemo in ustrezno delujemo
 
Marina je pobudnica in vodja Festivala migrantskega filma, ki že osem let  tradicionalno poteka junija, ob svetovnem dnevu beguncev. Brez nje tega zdaj že tradicionalnega dogodka Slovenske filantropije ne bi bilo. Pot festivala je vijugasta, a vsakoletni odzivi nanj kažejo, da se trudimo v pravi smeri. Letos je festival gostilo že 11 slovenskih mest, v prihodnje se bomo z veseljem odzvali še na kakšno povabilo. Teme, ki jih festival obravnava skozi film, ki se je izkazal za tovrstne zgodbe kot zelo dober medij, so zahtevne in silijo gledalca k razmisleku. Upamo, da tudi k večji angažiranosti in ukrepanju v smeri potrebnih sprememb.  Letos so na festivalu, katerega publika je vedno številčnejša, poleg običajnih tem, ki opozarjajo na problematičnost migracijske in azilne politike, globalno neenakost in nepravičnost ter pomembnost sprejemanja in vključevanja beguncev v našo družbo, ponudili sklop filmov na temo Pravične ekonomije onkraj kapitalizma. V tem sklopu smo prikazali primere dobrih praks, kako se da delati in živeti onkraj izkoriščanja, in pozitivne zgodbe ljudi, ki so se samoorganizirali. Obiskovalci so filme in pogovor, ki jim je sledil, sprejeli zelo pozitivno, saj je dvignil raven zavedanja, kaj dejansko lahko dosežemo, če se povežemo, samoorganiziramo in smo solidarni med sabo.
 
Festival migrantskega filma je nizkoproračunski festival, ki se sooča z omejenimi finančnimi sredstvi in kapacitetami. Predvsem je potreben denar za pripravo in izvedbo festivala, nakup pravic, podnaslavljanje filmov, prihod gostov, pogostitve ter promocijo. Ker so teme take, da je o njih potrebno in vredno govoriti, je za obiskovalce brezplačen in vstopnina ne predstavlja vira financiranja. »Nas pa mnogi pri tem podpirajo, tudi s tem, da nam nudijo svoje prostore in storitve brezplačno. Pa tudi vsaka podpora v obliki materialne ali finančne donacije nam veliko pomeni. Mnogi nas spodbujajo, naj s festivalom nadaljujemo, saj je pomembno, da se o teh temah čim več govori
 
Marina je vztrajna in neomajna borka za pravice otrok in mladoletnikov brez spremstva in ne odneha brez rezultata. Čeprav se zdijo koraki majhni, je za njo že dosti uspešno prehojene poti. Vedno več je  tudi uspešnih zgodb njenih varovancev, kar je  potrditev izjemnega pomena njenega dela in vzpodbuda za nadaljevanje.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor