ZA DOSTOJNO PREŽIVETJE, PROTI STIGMATIZACIJI RANLJIVIH

               
Organizacije Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Delavska svetovalnica, Nacionalni forum humanitarnih organizacij ter društvo Kralji ulice obsojamo zadnje javne napade na prejemnike socialnih transferjev ob sprejetih spremembah socialne zakonodaje, ki dviguje osnovni znesek minimalnega dohodka na 385,05 evra. Prejemniki socialnih transferjev so bili ob tem v javnosti namreč večkrat ožigosani kot demotivirano javnofinančno breme.
ZSVarPre, 4. Člen, točka 1:
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do le te za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
Prejšnji teden sprejet osnovni znesek minimalnega dohodka v znesku 385,05 EUR pomeni višino minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, ki še omogočajo preživetje posameznika, iz leta 2009 (t.i. verzija 3). Izračuni Inštituta za ekonomske raziskave (IER) so že leta 2009 pokazali na potrebo po zvišanju osnovnega zneska minimalnega dohodka s takratnih 221,70 EUR na 385,08 EUR (pri začasni denarni socialni pomoči). Skratka, pri prejšnji teden sprejetem dvigu sploh ne gre za dvig, temveč za uskladitev osnovnega zneska minimalnega dohodka z izračunano višino iz leta 2009 (t.i. verzija 3).
Ob vsem tem obsojamo vse neutemeljene napade na prebivalce Slovenije, ki so se znašli v stiski in so posledično prejemniki denarne socialne pomoči. Tako na socialnih omrežjih kot v širši javnosti. Na žalost se je gonji proti revnim pridružil tudi del medijev.
Navedene nevladne organizacije zato sporočamo vsem odgovornim v državi: ne obsojajte revežev. Obsojajte in spremenite sistem, ki ustvarja reveže!
 
PETKA ZA NASMEH     DELAVSKA                           ZVEZA PRIJATELJEV                SLOVENSKA
                                                SVETOVALNICA                 MLADINE SLOVENIJE               FILANTROPIJA
 Milan Jakopovič, l.r.           Goran Lukič, l.r.                    Darja Groznik, l.r.                        Tereza Novak, l.r.
 
NACIONALNI FORUM                                  DRUŠTVO
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ              KRALJI ULICESLOVENIJE                                                     
Nataša Sorko, l.r.                                              Bojan Kuljanac, l.r.
Poziv humanitarnih organizacij.pdf

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor