Teden dobrodošlice 2018

Platforma SLOGA vabi na »Teden dobrodošlice«, niz dogodkov med 13. in 18. septembrom 2018 v Ljubljani, ki naslavljajo krepitev podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. Cilj dogodkov »Tedna dobrodošlice« je prispevati k odprti družbi in spoštovanju vrednosti raznolikosti. Dogodki bodo naslovili številna vprašanja, od krepitve podpornega okolja in vloge civilne družbe pri teh prizadevanjih, vključevanja beguncev ter prehoda od institucionalnega bivanja do samostojnega življenja, otrok v migraciji do spreminjanja diskurza o migracijah in begunstvu.
S to široko paleto vprašanj so dogodki v okviru »Tedna dobrodošlice« namenjeni krepitvi medkulturne strpnosti, razumevanju kompleksnosti migracij in ozaveščanju o prispevku priseljencev k razvoju družbe z namenom krepitve odprte družbe in podpornega okolja za vključevanje priseljencev. Vključujočih družb ni mogoče vzpostaviti s pristopom od zgoraj navzdol. Izgradnja vključujočih družb zajema vse ravni delovanja, čezsektorsko in večdeležniško sodelovanje, vključno z vladno ravnjo ter civilno družbo.
S tem nizom dogodkov se platforma SLOGA pridružuje pobudi Welcoming Week, pobudi ameriške nevladne organizacije Welcoming America. Med letnim nizom dogodkov skupnosti združujejo priseljence in lokalno prebivalstvo s ciljem ozaveščanja o koristih sprejemanja vseh – vključno s priseljenci in begunci. Leta 2018 je Welcoming America uradno vzpostavila globalno pobudo Welcoming International, ki spodbuja sodelovanje med mednarodnimi partnerji s ciljem krepitve prizadevanj za sprejemanje priseljencev in beguncev na lokalni ravni po vsem svetu. Platforma SLOGA bo v globalnem gibanju dobrodošlice sodelovala z organizacijo »Tedna dobrodošlice«. Sklop dogodkov »Tedna dobrodošlice« bo prispeval tudi h krepitvi dialoga med slovenskimi in ameriškimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter informacij.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih, namenjenih krepitvi dialoga vključujoči družbi!
Dogodki bodo potekali v angleškem jeziku. Prijazno prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj.
Program
Kdaj: 13. september 2018, 14.00–15.30
Kje: SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana), 2. nadstropje
Raznolike pripadnosti
Razprava s prof. dr. Elzbieto M. Gozdziak, profesorico na Georgetown University (Združene države Amerike) in gostujočo profesorico na Adam Mickiewicz University (Poljska)
V avtobiografskem romanu The Belly of the Atlantic Fatou Diome (2006) raziskuje občutke (ne)pripadnosti tako v tujini kot doma. Salie, glavna protagonistka romana, o sebi pravi: »Ker sem hibrid, se Afrika in Evropa zmedeno sprašujeta, kateri del mene jima pripada« (stran 182) in o vrnitvi domov (v Senegal): »Ko grem domov, sem kot turistka v lastni državi, ker sem postala ‘druga’ za ljudi, ki jih še vedno imenujem moja družina« (stran 116). Na tem dogodku bomo preučili vprašanja vključevanja priseljencev in pripadnosti tako v tujini kot doma. V luči globaliziranega sveta se bomo spraševali, v kolikšni meri je vključevanje najboljši okvir za analizo in spremljanje, kako se priseljenci prilagajajo svojemu novemu okolju. Razpravljali bomo o hibridnih identitetah in raznolikih pripadnostih ter njihovih vplivih na migracijsko politiko in oblikovanje programov, vključno s prehodom iz institucionalnega bivanja k samostojnemu življenju, dostopom do trga dela ter socialnimi odnosi med in znotraj gostiteljskih skupnosti ter priseljencev.
Kdaj: 14. september 2018, 10.00–11.30
Kje: SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana), 2. nadstropje
Razbita otroštva: odraščanje v migraciji
Razprava s prof. dr. Elzbieto M. Gozdziak, profesorico na Georgetown University (Združene države Amerike) in gostujočo profesorico na Adam Mickiewicz University (Poljska)
V tej razpravi bo profesorica Gozdziak naslovila sorodna koncepta »razbitega otroštva« in »odraščanja v migraciji«. Ta koncepta prihajata iz dveh različnih disciplin, študij otroštva in migracijskih študij. Na področju študij otroštva pogosto umanjka pomen migracij in migracije kot opredeljujoči elementi v življenju otrok. Podobno področje migracijskih študij le v omejenem obsegu upošteva vpogled študij otroštva. Čeprav akademiki s področja migracij pogosto pišejo o otrocih in mladostnikih, zlasti z uporabo oznake »druge generacije«, redkeje prevprašujejo ustreznost uporabe zahodnega okvirja idealiziranega »normalnega« otroštva za uokvirjanje izkušenj vseh otrok, ne glede na ozadje in pripadnosti. Ravno nasprotno akademiki s področja študij otroštva pogosto vključujejo etnično raznolike skupine otrok ter mladostnikov v svoje raziskave in dela, brez da bi v celoti prepoznali posledice migracij na mladostnike. Poudarek tega srečanja bo, kako javne politike vplivajo na te koncepte in kako lahko izpodbijanje teh konceptov spodbudi pomembne spremembe politik.
Kdaj:
17. september 2018, 14.00–16.30
Kje: SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana), 2. nadstropje
Vloga vsakega posameznika pri izgradnji družbeno povezane skupnosti
Na razpravi bodo sodelovali:
– Samer Arkawi iz Sirije, ki živi v Ljubljani,
– Primož Jamšek s Slovenske filantropije,
– Vanja Pantic-Oflazoglu, vodja mednarodega programa pri Welcoming America,
moderirala pa jo bo Adriana Aralica s platforme SLOGA.
Družba blaginje je družba, v kateri so lahko vsi člani uspešni, živijo varno in sodelujejo v družbenem, državljanskem ter gospodarskem življenju. Da bi dosegle svoj potencial, morajo biti skupnosti v 21. stoletju opremljene za učinkovito odzivanje na družbene spremembe. Skozi izmenjavo pogledov, prizadevanj in najboljših praks bo razprava naslovila, kaj lahko skupnosti storijo za odziv na demografske spremembe, da bodo bolj odprte in vključujoče za vse, vključno s priseljenci ter begunci.
Cilj razprave, ki je organizirana v sodelovanju s Slovensko filantropijo, je predstaviti najboljše prakse krepitve podpore skupnosti in razpravljati o sistemskih pomanjkljivostih pri vključevanju beguncev.
Dogodek se bo zaključil s predvajanjem dokumentarnega filma »Brez doma/Without Home«, ki ga je režiral Samer Arkawi. »Brez doma« je dokumentarni film, ki raziskuje ozadje beguncev in situacije, ki so jim ljudje izpostavljeni zaradi kulturnih razlik, stereotipov ter predsodkov v državah, v katere so migrirali. Begunci pojasnjujejo, kakšne so razmere v njihovih domovinah in zakaj so morali oditi, Evropejci pa izrazijo svoje poglede na begunsko situacijo v Evropi.
Kdaj: 18. september 2018, 10.00–11.30
Kje: SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana), 2. nadstropje
Moč pozitivne komunikacijske strategije
Komunikacijska delavnica z Vanjo Pantic-Oflazoglu, vodjo mednarodega programa pri Welcoming America
Število razseljenih posameznikov na svetovni ravni občutno narašča, vendar se na žalost protimigrantski diskurz širi po vsem svetu. Na tem interaktivnem srečanju bomo razpravljali o izvajanju komunikacijskih strategij v časih polarizacije, uporabili študije primerov, da bi raziskali, kako spremeniti diskurz o migracijah in integraciji v tovrstnega, ki priznava pomembne prednosti vključujočih skupnosti, ter izmenjali dobre prakse spreminjanja diskurza o vključevanju priseljencev.
Projekt podpira Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

Kratki predstavitvi gostujočih predavateljic iz ZDA
Dr. Elżbieta M. Goździak je redna profesorica in sodelavka Centra za socialno pravičnost na Univerzi Georgetown (ZDA) ter gostujoča profesorica na Univerzi Adama Mickiewicza (Poljska). Med letoma 2002 in 2018 je bila profesorica na Inštitutu za študij mednarodnih migracij (Institute for the Study of International Migration – ISIM) na Univerzi Georgetown. Bila je tudi urednica revije International Migration in opravljala višjo funkcijo v okviru Urada za preselitev beguncev (Office of Refugee Resettlement – ORR) ameriškega Ministrstva za zdravje in socialne zadeve. Njeno raziskovalno področje zajema trgovino z ljudmi, migrantske otroke, vključevanje priseljencev, zdravje na svetovni ravni, medikalizacijo človeškega trpljenja in zdravstvene razlike. Slovenijo je obiskala leta 2017 v okviru programa Fulbright.
Več informacij: https://www.elzbietagozdziak.com/
Vanja Pantic Oflazoglu je vodja mednarodnega programa pri Welcoming America, kjer sodeluje s skupnostmi po vsem svetu in jih podpira pri doseganju njihovega potenciala, da postanejo družbe dobrodošlice za priseljence ter begunce. Preden se je pridružila Welcoming America, je Vanja delala kot svetovalka v Istanbulu v okviru projektov, namenjenih vrednotenju pravic delavcev migrantov, pa tudi pravic beguncev ter njihovih življenjskih pogojev v Turčiji. Pred tem je v Turčiji preživela eno leto kot štipendistka programa Fulbright in raziskovala, kako spodbujati programe socialnega vključevanja žensk migrantk, ki so se preselile iz podeželja v mesta.
Več informacij: www.welcominginternational.org

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor