O partnerstvih med različnimi sektorji preko projekta PSSS!

Predstavljamo vam drugi PSSS! novičnik, v mesecu novembru na temo partnerstva med različnimi sektorji. Želimo vam zanimivo branje!

Na povezavi novembrski novičnik projekta PSSS! najdete novice vseh petih nevladnih organizacij v partnerstvu.

S partnerstvom do samooskrbne hiške

Na Slovenski filantropiji smo v partnerstvu z družbo Borzen, slovenskim operaterjem trga z elektrikoMestno občino Ljubljana, in z izdatno pomočjo glavnega donatorja, družbe Javna razsvetljava d. d., v letu 2018 združili moči v družbeno odgovornem projektu energetsko učinkovite in samooskrbne ‘Viške hiške’.
Tega smo se skupaj lotili zato, da na sedežu naše organizacije zagotovimo ustrezne delovne prostore ter istočasno postavimo vzorčni model samooskrbne stavbe. Na ta način bo zgrajen most med teorijo in prakso ter spodbujeno zaupanje v energetsko učinkovitost. Na ‘Viški hiški’, v kateri delujemo in smo jo v upravljanje s strani Mestne občine Ljubljana prejeli, že poteka:

  • dokončanje energetske prenove hiše in pročelja hiše
  • postavitev samooskrbne sončne elektrarne s shranjevalnikom elektrike (baterije) in integracija modernejših naprav (IoT) v možnost prilagajanja odjema električne energije;
  • postavitev sistema napredne storitve upravljanja z energijo.

Kar je nam najpomembnejše je, da so v projekt vključeni najrazličnejši sektorji družbe, od uporabnikov naših storitev (prosilcev za azil) do različnih podjetij iz energetskega, gradbenega in drugih sektorjev. Pomemben vidik je tudi demonstracijski, saj bo Viška hiška s tem vzorčni primer dobre prakse – v naslednjih letih bo namreč zainteresirani javnosti na voljo za oglede!
»S samooskrbno elektrarno bomo lahko več sredstev namenili delu z uporabniki. Izjemno dodano vrednost povezovanja vidimo v vključitvi brezposelnih prosilcev za azil v izobraževanje za delo na pročeljih. Prepričana sem, da taka sodelovanja prinašajo pozitivne spremembe in so lahko model uspešnega povezovanja različnih ustanov v dobro skupnosti.« –Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.
Delo vsake posamezne organizacije je med uporabniki njihovih storitev namreč dobro poznano in cenjeno, vendar v širši javnosti naš doprinos k razvoju skupnosti ni dobro in široko prepoznan, zato je cilj projekta dvigniti ugled in zavedanje o pomenu našega dela za skupnost, in nasploh dvigniti ugled prispevka in vloge nevladnih organizacij v Sloveniji.
Partnerstvo sestavljamo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivamo različna področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in  povezovanju z NVO in drugimi sektorji. Delujemo na različnih nivojih: Slovenska filantropija, Zavod Nefiks, ZPM Ljubljana Moste Polje nacionalno; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto regionalno in Zavod Voluntariat globalno.
Enkrat mesečno se bomo za vas skupaj odzvali na predvideno temo na način, da bo vsak partner vsebino obravnaval s svojega zornega kota, a bo na koncu vsebina združena v smiselno celoto.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor