Projekti Slovenske filantropije v Moldaviji

Prejšnji petek in soboto so se predstavniki 19 nevladnih organizacij iz različnih delov Moldavije sestali, da naredijo pregled svojega dela v letu 2018 in načrtujejo aktivnosti v letošnjem. Organizacije so članice neformalne mreže, nastale v okviru projekta Slovenske filantropije ‘Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic‘, ki delujejo na področju zagovarjanja in promocije človekovih pravic. Sestanka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ki projekt financira.
Rezultati lanskega leta kažejo, da delo članic predstavlja neprecenljiv človeški kapital, ki se zavzema za pravice vseh in nikogar ne pušča zadaj, še posebej pa se zavzema za ranljive skupine – otroke, ženske in starejše. S pomočjo t. i. ‘mikro finančnih podpor’ so lani vključili 1779 uporabnikov, od tega 625 otrok, 401 žensko in 697 starejših, ki so jih tudi informirali o njihovih pravicah. Pričakujejo, da bo do konca projekta teh podpor deležnih najmanj 3000 uporabnikov. Poleg ‘ranljivih’ ciljnih skupin pa se organizacije v aktivnosti trudijo vključiti še ostale relevantne deležnike, še posebej predstavnike oblasti in medijev. Za letošnje leto so v načrtu lokalne kampanje, kjer bodo promovirali sodelovanje in vključitev svojih uporabnikov. Upajo, da jim bo uspelo pritegniti tudi predstavnike oblasti in medije in da bodo s tem prispevali k širjenju ozaveščanja o stanju človekovih pravic v Moldaviji.
Za podporo pri svojem delovanju so izjemno hvaležni državi Sloveniji in Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki financira projekt. Projekt izvaja Slovenska filantropija v partnerstvu z lokalno organizacijo Interaction.

Med tokratnim obiskom Moldavije sta predstavnika Slovenske filantropije in Ministrstva za zunanje zadeve RS obiskala tudi predstavnike ciljnih skupin v preteklih projektih, ki jih je Slovenska filantropija izvedla ob finančni podpori MZZ.
“Bomo ponovno delali skupaj?”, “Ste spet z nami?” sta bili prvi navdušeni vprašanji, ki sta jih predstavnika slišala ob obiskih v Moldaviji od učiteljev, lokalnih strokovnjakov in predstavnikov šolskih oblasti, ki so bili uporabniki in ciljne skupine v projektih, ki jih je Slovenska filantropija ob finančni podpori izvedla v Moldaviji od leta 2010 naprej. Prvi projekt smo izvedli v obdobju od 2010-2012, v regiji Ocnita, drugega 2013-2014 v Tiraspolu, tretjega pa 2014-2016 v regiji Calarasi. Predstavnika sta se sestala z udeleženci v projektih v eni od šol v Calarasiju še s posameznimi udeleženci projekta v Ocniti in Tiraspolu.
Kljub temu, da so projekti že nekaj časa zaključeni in da je bil obisk nepričakovan, je bilo več kot očitno, da so učinki projektov še zelo očitni in prisotni. Vsi udeleženci so o izkušnjah, znanjih in veščinah, ki so jih pridobili in jih zdaj uporabljajo v vsakdanjem življenju, govorili z neverjetnim žarom. Vsega se spomnijo zelo živo in slikovito in zvenijo, kot da so usposabljanja končali včeraj. Udeležencem je zrasla samozavest, s ponosom namreč uporabljajo svoje izkušnje in znanja tudi na drugih usposabljanjih in se drugim organizatorjem pohvalijo, da so jih pridobili v naših projektih. Lokalni trenerji najmanj dvakrat na leto organizirajo usposabljanja za učitelje v šolah na podlagi pridobljenih izkušenj. Še vedno uporabljajo vsa tiskana gradiva, nastala v projektih, organizirajo prostovoljstvo, povezujejo se s skupnostjo, uporabljajo obstoječe človeške vire, …  Usposabljanja, ki smo jim jih pripravili s Slovenske filantropije so po njihovih besedah edinstvena in edina, ki obravnavajo otroka celostno in poleg tega podajajo psihosocialna znanja. »Slovenska filantropija misli tudi na učitelje, na njihove potrebe, duševno zdravje in psihosocialno počutje. Usposabljanja vključujejo tudi takšne teme, kar je redkost drugje«, so poudarili udeleženci, ki si res želijo še kakšnega projekta v sodelovanju z nami in našo državo.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor