Zaključek projekta v Maroku

Konec meseca aprila (29. – 30. 4. 2019)  smo namenili zaključnim dejavnostim v projektu Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok  v Maroku. Pred zaključnim dogodkom smo se predstavniki partnerskih organizacij ARID in Slovenske filantropije sestali z vodjo regionalnega oddelka maroškega Ministrstva za izobraževanje, gospodom Mohamedom Chantoufom, in Saidom El Khattabijem, ki je zadolžen za koordinacijo projektov v šolah ter njihovo vrednotenje. Gospod Chantouf je izrazil svojo hvaležnost Republiki Sloveniji za podporo pri izvajanju projektov, ki so namenjeni opolnomočenju otrok skozi izobraževanje o človekovih pravicah. Poudaril je, da so projekti Slovenske filantropiji zelo relevantni in prispevajo k implementaciji reforme izobraževanja ter drugim strateškim načrtom in zakonom, namenjenim zaščiti otrok. Specifičnost projektov Slovenske filantropije je v poudarku na vključevanju šol, učiteljev in otrok iz ruralnih predelov Maroka, kar je po besedah gospoda Chantoufa zelo dobrodošlo. Ponujanje novih znanj učiteljem, krepitev njihovih zmožnosti in omogočanje implementacije pridobljenega znanja oziroma učenja skozi delo je po besedah predstavnikov Ministrstva za izobraževanje vložek v trajnost projekta. Sestanek sta zaključila z izraženim upanjem, da bomo pri Slovenski filantropiji nadaljevali s podobnimi projekti in z njimi zajeli večje število regij,  šol, učiteljev in otrok.

Prejšnji torek, 30. 4. 2019, pa je v maroškem mestu Al-Hoceima potekal zaključni dogodek projekta, ki ga izvajata lokalna partnerska organizacija ARID in Slovenska filantropija ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namenjen je bil končni refleksiji in oceni uspešnosti projekta. Udeležilo se ga je 60 predstavnikov vseh ciljnih skupin in deležnikov v projektu: otroci, starši, učitelji, predstavniki NVO ter predstavniki šolskih oblasti iz Al-Hoceima in Tangierja.

Nekateri od kazalnikov:

  • 40 učiteljev
  • 17 šol (14 iz Al Hoceima in 3 iz Tangierja)
  • 619 delavnic
  • 1307 otrok (47,3 % deklic)
  • okrog 600 staršev

Splošni zaključki vseh udeležencev so bili, da je imel projekt pozitivne učinke na vse vključene deležnike in širše. Otroci so se seznanili s svojimi pravicami in prišli do spoznanj glede tega, kakšno ravnanje z njimi je primerno in kako naj bi oni ravnali z drugimi. Pridobljena znanja uporabljajo izven učilnic – na šolskih hodnikih, dvoriščih, v skupnosti, kjer delujejo tudi kot prostovoljci in  zagovorniki pravic. Postali so bolj občutljivi na potrebe drugih, bolj prikrajšanih, kot so npr. otroci s posebnimi potrebami ali otroci begunci. Tudi učitelji so poročali, da so se ogromno naučili in da so oni tudi začeli drugače gledati na potrebe otrok, predvsem otrok iz prikrajšanih skupin. Zelo so veseli, da so lahko uporabljali različne interaktivne in participativne metode poučevanja in na ta način razbili rutino poučevanja. Za vsako delavnico so za priprave porabili najmanj 7 dni, kar je tudi njih spodbudilo za raziskovanje in učenje, saj jih je bilo treba otrokom predstaviti na zanimiv in izzivalen način. Delavnice za otroke so prispevale k bolj pozitivnemu vzdušju na celi šoli, šole so se potem tudi povezale s skupnostjo. Na svoje delavnice so učitelji povabili zdravnike, pravnike, policiste in druge; vse z namenom čim boljšega učenja in povezovanja delavnic z vsakdanjimm življenjem otrok. Starši so zelo hvaležni za priložnost, da so lahko v tem sodelovali njihovi otroci in oni sami.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor