Projekt FORUM – izkušnja rejništva otrok brez spremstva v Veliki Britaniji

Video je nastal v okviru projekta FORUM – Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva (FORUM. FOR Unaccompanied Minors: transfer of knowledge for professionals to increase foster care), ki ga je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, katerega partnerica je tudi Slovenska filantropija. Virtualni ogled je namenjen prikazu praktičnih korakov za izvajanje rejništva, od sprejema otrok migrantov do pridobivanja rejniške družine preko neposrednih izkušenj in intervjujev. Delo je potekalo pod vodstvom organizacije CORAM iz Velike Britanije, rezultat pa je 10-minutni posnetek, v katerem je predstavljeno zagotavljanje rejništva za otroke brez spremstva, prosilce za mednarodno zaščito, skozi intervjuje z mladimi, rejnicami, socialnimi delavkami_ci ter strokovnjakinjami_ki na področju rejništva, ki nam v posnetku zaupajo svoje izkušnje. Video je namenjen vsem, ki so vključeni v sistem rejništva.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor