SPOZNAJMO SE: Delavnice o migracijah in begunstvu v Mariboru

V zadnjih dveh tednih (29. 10. in 5. 11) smo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru izvedli štiri delavnice o begunski izkušnji v projektu Spoznajmo se. Otroci in študenti so se s sodelavko Slovenske filantropije in fantoma z begunsko izkušnjo pogovarjali o medkulturnosti in migracijah. Predstavila sta jim vzroke za migracije in načine uspešne integracije; skupaj z udeleženci pa so raziskovali načine, kako lahko sami pomagamo ljudem, ki so prišli iz drugih kultur.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru smo izvedli dve delavnici o begunski izkušnji in sicer pri študentih psihologije in študentih pedagogike. Študentje so bili sprva zadržani, a so kmalu začeli postavljati vprašanja, ki so bila v glavnem vezana na razloge, da begunci prihajajo v Slovenijo (ali EU), kakšni so možni razlogi za pridobitev mednarodne zaščite in na azilni postopek v Sloveniji. Izvajalec, ki ima begunsko izkušnjo, je predstavil svoje razloge in podrobno predstavil tudi zgodovino Burundija, kar je bilo za študente novo. Prav tako smo se pogovarjali o medijski podobi begunca in o tem, kakšni so v resnici. 
Vsi navzoči so se strinjali, da bi tovrstne delavnice morali izvesti tudi pri drugih študijskih smereh, da bi študentje, bodoči pedagoški delavci, izvedeli kaj več o tej temi ter da bi se naučili, da zgodbe, ki jih slišimo v medijih, niso vedno resnične in da imajo vedno več plati. 

Na delavnicah na matični in podružnični Osnovni šoli Franceta Prešerna je bilo zelo pestro. Otroci četrtih in petih razredov so zelo živahno sodelovali v pogovoru z osebo z begunsko izkušnjo iz Eritreje. Naučili so se veliko novega o sami Eritreji, o poti, ki jo begunci od tam opravijo in o razlogih za zapustitev te države. Prav tako smo govorili o tem, kdo so begunci in kdo prosilci za azil, od kod prihajajo in kaj počnejo v Sloveniji. Pogovor o vsakdanjem življenju v Eritreji je bil zelo živahen. Otroke je zanimalo kakšno je življenje tam, kaj počnejo njihovi vrstniki, kakšne živali živijo tam in kako težko se je učiti slovenskega jezika. Na koncu delavnic smo se naučili osnov tigrinjskega jezika in izvedeli kakšne praznike praznujejo v Eritreji.

Delavnice na temo medkulturnosti in begunstva se mi zdijo zelo pomembne, saj odpirajo prostor za pogovor o temi, ki je danes pogosto tabu oziroma o tem v javnosti obstaja samo podoba, ki jo (pogosto enostransko) prikazujejo mediji. Zame so zelo dragocene, saj vsakokrat znova vidim, koliko predsodkov se lahko poruši preko osebnega stika – kako se otroci/mladi učijo, da poenostavljene (in pogosto napačne) nalepke, ki jih pripisujemo skupini, ne veljajo za posameznike znotraj nje, ampak da je osebna zgodba tista, preko katere zares spoznamo človeka. Še posebej pomembne se mi zdijo tovrstne delavnice za bodoče pedagoške delavce, študente, saj so ključnega pomena za njihovo bodoče delo, ki bo nedvomno zajemalo stik s posamezniki iz različnih kulturnih okolij.” – Urška Živkovič, izvajalka delavnic

Projekt Spoznajmo se sofinancira Urad vlade RS za komuniciranje. v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Namenjen je informiranju o begunstvu in migracijah, spodbujanju medkulturnega sodelovanja in promociji odprte družbe.

Deli prispevek:
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor