NAMEN PROJEKTA:

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI:

TRAJANJE PROJEKTA:

FINANCERJA PROJEKTA: Movit, Erasmus +, Evropska komisija

Slovenska filantropija