RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO NA SLOVENSKI FILANTROPIJI

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto »izvajalec/-ka programa (M/Ž)«. Delovne obveznosti: pomoč udeležencem pri nastanitvi in uvajanju v samostojno bivanje, obisk in vpeljava v različne institucije; spodbujanje udeležbe udeležencev v orientacijskem programu; koordiniranje dela v Ljubljani in na drugih lokaijah ter sodelovanje s pristojnimi svetovalci za integracijo; priprava poročil vodji...

Z vašo pomočjo hitreje do cilja

Slovenska filantropija ob letošnjem Dnevu za spremembe pripravlja prostovoljsko akcijo zbiranja in popravljanja koles. Prosilcem za azil želimo zagotoviti lastno prevozno sredstvo, da bodo po Ljubljani bolj mobilni, kar jim omogoča več neodvisnosti, dostopa do zanje koristnih in zanimivih vsebin in aktivnosti. Pri tem želimo v akcijo povezati posameznike in...

Pomoč na terenu

Slovenska filantropija ima bogate izkušnje dela na področju beguncev in migracij, prostovoljsko delo redno organiziramo za prosilce za azil, otroke brez spremstva in tudi druge migrante. Z večjim prihodom (oziroma prehodom) beguncev smo se aktivno vključili v sistem pomoči, v lanskem letu je sodelovalo več kot 1.300 prostovoljcev. Kot...

Dan za spremembe – Dan za spoštovanje

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 2010 v začetku pomladi prebivalce Slovenije povabi, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na...

Iščemo zdravnika/co in medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto: Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom M/Ž Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito. Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja. Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni. Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in...

Filantropija prejela bronasti znak Civilne zaščite

Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marca 2016, je na Brdu pri Kranju sedeminštirideset posameznikov in organizacij prejelo priznanja Civilne zaščite. Bronasti znak Civilne zaščite za požrtvovalno humanitarno delo pri oskrbi beguncev in migrantov je prejela tudi Slovenska filantropija, torej tudi vsi prostovoljci in prostovoljke, ki ste z nami v...

Slovenska filantropija