Slovenska filantropija znotraj svojih programov izdaja lastne publikacije. Pripravili pa smo tudi izbor nekaterih publikacij drugih izdajateljev, ki jih priporočamo za branje. Publikacije smo razporedili v različne kategorije, ki so navedene na levi. S klikom na ime kategorije, se vam odpre seznam publikacij znotraj kategorije.

Letno poročilo 2016

Naša vizija je odprta in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju vseh, državnih institucij, neprofitnih organizacij in s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi, ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnikoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.                                                                                                                                                                                                       

Letno poročilo 2016
(pdf)

Letno poročilo 2015

Leto 2015 nam je postreglo z veliko izzivi. To je nakazoval že vstop v leto, saj se vse od konca leta 2013 še niso odprli projekti evropske komisije za Slovenijo. S tem se je okolje za delovanje NVO v Sloveniji še naprej poslabševalo.
Ob zares neugodnih razmerah za financiranje so potrebe po naši intervenciji naraščale. V prvi polovici leta je ostajalo število uporabnikov programa Migracije in Ambulante za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja podobno kot pretekla leta, medtem ko se je število uporabnikov programa Prostovoljstvo, predvsem kandidatov za aktivnosti Prostovoljskega servisa in Razdeljevanja viškov hrane, naraščalo.
Z vzpostavitvijo Medgeneracijskega skupnostnega centra Hiša Sadeži družbe Metlika smo v letu 2015 o dosegli še en postavljen cilj, vzpostaviti pet medgeneracijskih skupnostnih centrov, poslovnih enot Slovenske filantropije. Ti delujejo v Murski Soboti, Vipavi, Črnomlju, Žalcu in Metliki.
Pojavile so se nove potrebe po naši intervenciji , saj se je nakazoval prihod večjega števila migrantov v Slovenijo. Ob prvih napovedih, da Slovenija lahko pristane na poti beguncev v Evropo, smo se odzvali, najprej s pozivom vladi, da pojasni, kaj namerava storiti, v kolikšni meri in kako bo vključila nevladne organizacije. Tak odziv je bil logična posledica našega vsakodnevnega dela kot tudi pričakovanja ljudi, prostovoljcev, zainteresirane javnosti po našem odzivu in vključitvi. Takoj ob prihodu smo se vključili s popisom prostovoljcev, usposabljanji in s konkretnim delom v sprejemnih in nastanitvenih centrih. Z delom na terenu smo ugotovili, da je potrebno skrbeti za primeren odnos do migrantov v teh centrih, saj smo zaznali veliko neprimernega vedenja s strani vseh akterjev, vključenih v delo z migranti.
Prav tako smo dosegli cilj uveljaviti Slovensko filantropijo kot nacionalno referenčno točko za prostovoljstvo. To se je pokazalo pri kandidaturi za sredstva kot tudi ob prihodu migrantov, ko smo lahko vzpostavili precej unikaten način vključevanja prostovoljcev v dogajanje, ne le z namenom pomoči, pač pa tudi z namenom ozaveščanja slovenske javnosti.

Letno poročilo 2015
(pdf)

Letno poročilo 2014

Naši programi  so usmerjeni v dvig kakovosti bivanja v skupnosti. Še naprej nas odlikuje odličen, kreativen in kulturno raznolik  tim sodelavcev, zaposlenih in prostovoljcev, ter velika volja do izpolnjevanja našega poslanstva. Verjamemo, da s svojimi programi prispevamo  k odprti, kreativni  in strpni družbi, ki ponuja možnosti za razvoj posameznikovih potencialov ne glede na njegove osebne in druge okoliščine.
V letu 2014 smo pristopili k dodatni neposredni pomoči uporabnikom naših humanitarnih programom, in sicer z razdeljevanjem viškov hrane in s prostovoljskim servisom. Potrebe po teh storitvah so v letu 2014 žal še vedno naraščale, smo pa poleg stalnega reševanja akutnih problemov naših uporabnikov, njihov glas in pripravljalci  predlogov za spremembe  sistema, ki dopušča siromašenje prebivalstva. Naša vizija ostaja  vzpostavitev okolja, v katerem vsak posameznik lahko izkoristi  svoje potenciale, ne le kot pomemben člen znotraj družine in delovnega okolja, pač pa tudi kot dejaven akter življenja v skupnosti. Pri tem želimo odigrati aktivno vlogo, predvsem pri  zagovorništvu prikrajšanih.

Letno poročilo 2014
(pdf)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2013

V letu 2013 je s Slovensko filantropijo sodelovalo 267 prostovoljcev,  ki so opravili 9404 ur prostovoljskega dela. Izvedli smo številne delavnice in usposabljanja iz področja prostovoljstva ter svetovali številnim posameznikom in organizacijam.

V letu 2013 so v okviru Slovenske filantropije delovali že štirje medgeneracijski skupnostni centri, Hiše Sadeži družbe. Poleg Murske Sobote so odprli vrata tudi v Vipavi, Žalcu in Črnomlju.  Vzpostavili smo tudi informativne svetovalnice za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v Murski soboti in Vipavi.

V program Migracije smo v letu 2013 vključili 534 direktnih uporabnikov – migrantov različnih statusov (prosilcev za azil, beguncev, tujcev s statusom začasnega ali stalnega bivališča in migrantov brez statusa oz. nedokumentiranih migrantov).

Več podrobnosti v letnem poročilu.

Letno poročilo 2013
(pdf)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2012

Slovenska filantropija je v letu 2012 obeležila 20 letnico delovanja. Filantropi – človekoljubi so bili posamezniki, ki so leta 1992 pomagali ustanoviti Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki je tudi humanitarna organizacija. Odzvali so se na takratne potrebe po pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in k sodelovanju povabili številne prostovoljce.

Letno poročilo 2012
(PDF)

Letno poročilo Slovenske filantropije za leto 2011

Leto 2011 je Evropska komisija razglasila za leto prostovoljstva, za kar smo se zavzemali tudi v Slovenski filantropiji. Z intenzivnim delom s pedagoškimi delavci smo spodbudili vzpostavljanje prostovoljstva na slovenskih šolah in v vrtcih. V letu 2011 je v novem programu Prostovoljstvo – krepitev vrednot nenasilja, ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju širjenja prostovoljstva in preprečevanja nasilja, sodelovalo 490 učiteljev. Verjamemo, da bodo naslednja leta pokazala rezultat našega dela. Veliko pozornost smo kot v letu poprej posvečali spodbujanju postavitve skupnostnih medgeneracijskih centrov po vzoru Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti in medgeneracijskemu prostovoljskemu sodelovanju nasploh.

Letno poročilo Slovenske filantropije 2011
(pdf)