NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Ohranimo čisto trim stezo, poskrbimo za svoje zdravje
Jesenice
Gorenjska regija
17.09.2020
14:00 do 16:00
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Z uporabniki dnevnega centra; Naj mladih ne vzgaja ulica, Društva za delo z mladimi v stiski Žarek, bomo združili prijetno s koristnim. Podali se bomo na trim stezo in jo očistili. Pri postanku bomo spregovorili o varovanju in ohranjanju čistega okolja ter o zdravem načinu življenja. Ob povratku bodo otroci in mladi izdelali plakat na to temo.
Spodbujanje in osveščanje otrok in mladine o varovanju okolja in zdravem načinu življenja.
predvidoma 5 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
/
Dnevni center društva Žarek: Primož, Barbara, Almira
030625298
dnevni-center@drustvo-zarek.si
/
Postani prostovoljec
OŠ Simona Jenka Kranmj
Gorenjska regija
16.
12h-13h
Kakovostno izobraževanje
Posredovalnica veščin
Prostovoljci medvrstniške pomoči in krožka Rdeči Križ iz preteklih šolskih let bodo promovirali prostovoljstvo in se družili z ostalimi učenci, ki bi pomoč radi nudili ali potrebovali, oziroma sodelovali v krožku Rdečega Križa.
Promocija prostovoljstva
5-30 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Bogdana Mikša in Irena Hudobivnik, mentorici prostovoljcev na OŠ Simona Jenka Kranj
Rdeči Križ
Bogdana Mikša
031844067
bogdana.miksa@gmail.com
http://www.osjenka.si/
Enkratna uporaba - prevelika poraba: Šivanje mask
Radovljica
Gorenjska regija
19.9.2020
10.00 - 16.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
Z otroki in mladostniki Kamre, prostovoljci, upokojenkami in šiviljo bomo skupaj šivali pralne zaščitne maske za večkratno uporabo, se učili ponovne uporabe odpadnega blaga in ekološkega ravnanja. Maske bomo podarili otrokom in jih razdelili lokalnim šolam.
Z medgeneracijskim druženjem, želimo na naše mlajše generacije prenesti znanja in veščine odgovornega in ekološkega ravnanja.
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mladinski dnevni center KamRa
Ljudska univerza Radovljica, PUM-o, Re-vrečka
Jasmina Šubic, Nika Cvetek
040823003
info@kamra-radovljica.si
https://www.facebook.com/mdckamra/