NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Izmenjava igrač Kranj
Kranj
Gorenjska regija
9.4.2022
10:00-13:00
otroci in mladi
izmenjevalnica
Izmenjajmo igrače ki niso več zanimive za druge.
zmanjšanje potrošnje
2
DA
Izmenjava igrač Kranj
Zero waste Kranj
Tea Derguti
030 450 491
tea.derguti@gmail.com
https://www.facebook.com/events/368550778610332/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
IGRIVO DOPOLDNE NA TETINEM IGRIŠČU
KRANJ, ŽUPANČIČEVA 22
Gorenjska regija
09.04.2022
09:00 - 11:00
otroci in mladi
športna aktivnost
Tetino igrišče bo v sodelovanju z Zasebnima vrtcema Dobra Teta in Duhec organizirala brezplačno dveurno delavnico za otroke in starše. Na delavnici se bo igralo igre Gibalne abecede, to je zbirka 30 iger naše mladosti, kot so "Ljubljana, Zagreb, Beograd; Okamenele babe, Noč in Dan in še številne druge. Cilj akcije je spodbuditi še več družin k aktivaciji igranja, druženju, povezovanju družine in otrok ter širše okolice. Vrniti smeh, veselje in igrivost v družbo, narediti spremembo naših vzorcev in digitalizirane dobe nazaj v razigrano igrišče.
IGRA, VESELJE, UČENJE, DRUŽENJE OTROK IN DRUŽIN
5
DA
TETINO IGRIŠČE D.O.O.
ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA IN ZASEBNI VRTEC DUHEC
Polona CVIKL POKORN
041 210 623
cvikl.polona@gmail.com
www.tetinoigrisce.si / FB - Tetino igrišče / IG - dobra.teta; https://www.dobrateta.si/
Travnik deteljic
OŠ Simona Jenka Kranj
Gorenjska regija
6.4.2022
12h-14h
otroci in mladi
skupnostna akcija
Izdelovali bomo deteljice za travnik naše šole, ki ga bomo ponesli na obisk v maju OŠ v Kopru in se tako povezovali
Izdelava travnika deteljic z dobrimi mislimi namenjenih za obisk OŠ v Kopru
20-50
NE
OŠ Simona Jenka Kranj
OŠ Simona Jenka Kranj in Vrtec
Bogdana Mikša
031844067
bogdana.miksa@gmail.com
https://www.osjenka.si/
Športne igre
Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
Gorenjska regija
7.4.2022
v dopoldanskem času
starejši
športna aktivnost
Dan za spremembe je akcija ki nam omogoča, da lahko vrednote o katerih veliko govorimo tudi udejanjimo. Dnevni center Šent Radovljica bo zamenjal vlogo in namesto, da bi sprejemali prostovoljce bomo postali prostovoljci. 7 aprila bomo skupaj z domom dr. Janka Benedika pripravili športne igre za njihove stanovalce.
Namen akcije je podariti svoj prosti čas in energijo dobrim delom. V družbi povečati skupno dobro, solidarnost, spoštovanje, enakost in socialno vključevanje v skupnosti kjer živimo.
5
NE
Dnevni center Šent Radovljica
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Monika Potočnik
04 53 03 010
monika.potocnik@sent.si
/