NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Razstava poplavljenih umetniških del
Črna na Koroškem
Koroška regija
8.4.2024
Dopoldan - po najavi
Kultura in umetnost
Osveščevalna akcija
Prostovoljska akcija razstave poplavljenih del poteka v Kulturnem domu Črna na Koroškem in je brezplačno na ogled vsem obiskovalcem, ki želijo s svojim obiskom podpreti žrtve poplav 2023. Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja je pri postavitvi razstave prostovoljno sodelelovalo z Občino Črna na Koroškem, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in z Ministrstvom za kulturo.
Podpora umetnikom, ki so jim poplave uničile umetniška dela
5
DA
Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Občina Črna na Koroškem, Javnim sklad RS za kulturne dejavnosti in Ministrstvo za kulturo
Doroteja
041978549
tisnikar.drustvo@gmail.com
https://www.tisnikar.si/
PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
DVORANA HOSTLA RADLJE OB DRAVI
Koroška regija
05. 04. 2024
11.00 - 13.00
Drugo
Osveščevalna akcija
Dogodek (stojnica), ki bo promoviral prostovoljstvo in poudarjal njegovo neprecenljivo vrednost v naši skupnosti. Naš dogodek bo navdihujoč in informativen, z nagovori izkušenih prostovoljcev, ki bodo delili svoje zgodbe o tem, kako so njihova dejanja spremenila življenja drugih.
promocija prostovoljstva
5
DA
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi
vse prostovoljske organizacije in vsi prostovoljci
Vojko Gmajner
040186602
pnd@sktmradlje.si
https://www.facebook.com/mcradlje
Boj s pasjimi bombicami
gozd Čirče (Kranj)
Gorenjska regija
5.4.2024
Popoldan?? Ni še določeno
Varstvo okolja
Osveščevalna akcija
Problematika pasjih kakcev v gozdu, po poteh, je res velika... Predstavljajte si sprehod ali prosto gibanje po gozdu z vrtčevskimi otroki.
Ozavestiti lastnike psov
6 sodelavk, lastnik gozda +starši
NE
Mojca Đerković (Kranjski vrtci - enota Čirče)
Mogoče krajevna skupnost ali občina? Dogovor ?
Mojca Đerković
040841200
mojca.derkovic@gmail.com
/
DAN POLNEGA OKUSA
Marušičeva ulica 6, 5000 Nova Gorica
Goriška regija
3.4.2024
15.00-17.00
Ranljive skupine
Osveščevalna akcija
Pridružite se nam na dan polnega okusa, kjer se bodo otroci in mladi, ki obiskujejo Dnevni center Žarek ali pa bivajo v Kriznem centru za otroke in mladostnike 10-ka, preizkusili v vlogi prostovoljcev, saj bodo s skupnimi močmi naredili nekaj dobrega za druge. Na kulinarični delavnici bomo spekli pico za vse, ki se nam bodo ta dan pridružili. Povabili bomo starše, prijatelje, prostovoljce, sodelavce, sosede in mimoidoče ter z njimi delili okusne trenutke. Poleg tega bomo pripravili tudi delavnico, kjer se bomo pogovarjali o enostavnem, a pomembnem sporočilu: »Kaj lahko jaz naredim za drugega in kaj to pomeni zame?«
Namen dogodka je učenje socialnoemocionalnih kompetenc otrok in mladostnikov, ki so vključeni v naša programa. Na preprost način, preko praktične izkušnje, jim želimo sporočiti, da nas solidarnost in medsebojna pomoč bogatita in izpolnjujeta. Ne pozabite, vsak košček pice je lahko tudi košček naklonjenosti, prijateljstva, vzajemne skrbi, podpiranja, sodelovanja, vključevanja, sprejemanja ter krepi pripadnost skupnosti in medsebojno povezanost.
20 otrok v vlogi prostovoljcev in 5 prostovoljcev programu
DA
Dnevni center Žarek in Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka
/
Ana Curk, vodja Dnevnega centra Žarek in Kim Mencinger Širok, strokovna delavka KCM 10-ka
041 664 905
dc-zarek@siol.net
FB DC Žarek
POMLADIMO GOZDOVE 2024
NA 5 LOKACIJAH PO SLOVENIJI: v bližini Kočevja (Onek), Lovrenca na Pohorju, pri Velenju, pri Bohinju in v Trnovskem gozdu (Predmeja)
Jugovzhodna Slovenija
6. 4. 2024
9.00 do cca 12.00
Narava
Osveščevalna akcija
Tradicionalna (peta po vrsti) vseslovenska prostovoljska akcija sadnje mladih dreves, ko se bo v soboto, 6. aprila 2024 na petih lokacijah po Sloveniji posadilo okoli 10.000 sadik gozdnega drevja.
Več informacij in obvezne prijave udeležbe prek spletne strani: www.sidg.si
Namen akcije je predvsem širiti zavest o pomenu ohranjanja gozdov in varovanju narave. Do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko namreč pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti.
nekje med 600 in 800
DA
državno podjetje Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG d. o. o.)
Kot partnerji bodo z nami v projektu sodelovali: Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije. V letošnjem letu bodo kot partnerji in podporniki akcije sodelovala tudi podjetja: Toyota Adria in Etrel
Suzana Rankov, vodja službe za korporativno komuniciranje SiDG
041 540 064
pr@sidg.si
Spletna stran SiDG: https://www.sidg.si/
Solidarnost nas dela močnejše, boljše
OŠ II Murska Sobota z okolico
Pomurska regija
5. 4. 2024
8.15 - 12.35
Otroci in mladi
Osveščevalna akcija
V akcijo smo vključili vse učence šole, tudi na podružnični šoli Krog. Akcija zajema: športno aktivnost, izmenjevalnico oblačil in igrač, čistilno akcijo na zunanjih površinah šole ter v v okolici šole. Pri športni aktivnosti bodo vsi učenci šole tekli za dober namen: Tek podnebne solidarnosti.
Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo uredili in na novo zasadili cvetlična korita na šolskem dvorišču in pobrali smeti v okolici šole.
Ozaveščanje, krepitev zavesti o pomenu telesnega in duševnega zdravja.
462
NE
OŠ II Murska Sobota
Ne
Anita Borovič
031564431
anita.borovic@os2ms.si
Ne
Dan odprtih vrat Center ponovne uporabe SG
Partizanska pot 12
Koroška regija
6. april
od 8 do 13 ure
Varstvo okolja
Osveščevalna akcija
Dan odprtih vrat predstavlja možnost spoznavanja Centra ponovne uporabe SG, ki ga lahko tekom dneva spoznate.
Spznavanje ponovne uporabe v lokalni skupnosti
3
DA
društvo Naprej, so.p.
0
Marjeta Vaupot
041 383 740
d.naprej@gmail.com
fb: cpusg, www.cpusg.si
Promocija preventivnih presejalnih programov
Pred srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec
Koroška regija
12.4.2024
9:00 - 12:00
Zdravje
Osveščevalna akcija
Preventivni presejalnih programi so zelo pomemben del skrbi za zdravje. Pomagajo nam pravočasno odkriti dejavnike tveganja, pred stopnjo bolezni ali zgodnjo fazo bolezni. Na stojnici bomo mimoidoče seznanjali o pomenu in načinu udeležbe v državnih programih SVIT , ZORA, DORA.
Na stojnici bomo mimoidoče seznanjali o pomenu in načinu udeležbe v državnih programih SVIT , ZORA, DORA.
5
DA
Koroško društvo za boj proti raku
CKZ Koroška, ZD Slovenj Gradec
Mateja Učakar
02 88 57 966
zvmladina@zd-sg.si
https://facebook.com/krepimozdravje/
Sestanek prostovoljskih organizacij v MO SG in promocija Dneva za spremembe 2024
Slovenj Gradec
Koroška regija
26.3.2024
15:00 - 16:00
Drugo
Osveščevalna akcija
Sestanek za skupno izvedbo Dneva za spremembe 2024 v Slovenj Gradcu je potekal z namenom predstavitve ideje za izvedbo letošnjega Dneva za spremembe v Slovenj Gradcu, ki smo jo zasnovali v organizacijskem odboru. Vabilo na sestanek je bilo poslano vsem prostovoljskim organizacijam v Mestni občini Slovenj Gradec, ki jih imamo v lastni evidenci.
Promocija Dneva za spremembe v Slovenj Gradcu
10 predstavnikov organizacij
DA
Mocis, Center za izobraževanje odraslih
MO SG, SPOTUR, društva in prostovoljske organizacije
Jernej
070604457
international@mocis.si
www.mocis.si
Promocija prostovoljstva v Mestni občini Slovenj Gradec
Slovenj Gradec - splet
Koroška regija
6.4.2024
9:00 - 13:00
Drugo
Osveščevalna akcija
MOCIS - Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec bo pripravil spletno stran www.prostovoljci.si, kjer bodo predstavljena prostovoljska društva in organizacije v občini, ki so aktivna na področju prostovoljskega dela. Organizacije, ki že imajo spletno stran, bodo prav tako navedene, vendar bo klik na njihov opis obiskovalca preusmeril na njihovo že obstoječo spletno stran. Namen objave je ponuditi možnost vsem zainteresiranim, ki želijo postati prostovoljci, da ugotovijo, kdo je v njihovem lokalnem okolju aktiven in kako se lahko pridružijo. Hkrati je to tudi promocija prostovoljstva in medsebojno obveščanje o aktivnostih prostovoljskih društev. Organizacije bomo pred navedbo sami kontaktirali.
Promocija prostovoljstva in prostovoljnih organizacij
3
DA
Mocis, Center za izobraževanje odraslih
Študijski krožek
kristina.navotnik@mocis.si
070165190
kristina.navotnik@mocis.si
www.prostovoljci.si
Od besed k dejanjem
Srednja šola Zagorje, okolica šole, Hrastnik, Trbovlje
Zasavska regija
9.4.
7.10-13.00
Človekove pravice
Osveščevalna akcija
Dijaki bodo izvajali različne aktivnosti s področja človekovih pravic: čistilna akcija, ogled čistilnih naprav, delavnica s področja vode in odpadne vode, športne aktivnosti, skrb za zdravje, medgeneracijsko sodelovanje....
Ozavestiti dijake, da smo za stanje v družbi vsi odgovorni.
V aktivnosti bo vključenih okoli 300 ljudi
NE
Srednja šola Zagorje (Ekošola Srednje šole Zagorje)
Javno komunalno podjetje Zagorje, Dom starejših občanov Hrastnik, Zasavski muzej Trbovlje, Katapult, Calvodas, Mladinski center Trbovlje, TD Ruardi Zagorje, Rotary klub Zagorje Kum
Zdenka Resnik, Bernarda Kričej
04 56 55 400
zresnik@sszagorje.si
https://www.sszagorje.si/
Teden zelenega betona
Trg Franceta Štiglica, Ljubljana Center
Osrednjeslovenska regija
3. 4. - 5. 4. 2024
14:00-17:00
Varstvo okolja
Osveščevalna akcija
Zeleni beton je akcija, kjer bomo skupaj z mladimi raziskali ohranjanje čiste vode, rastlinstva in okolja. V sredo je dogodek z naslovom VODA je VIR ŽIVLJENJA, v četrtek je dogodek z naslovom CVETJE ZA LETOŠNJE POLETJE in v petek je dogodek z naslovom OČISTIMO OKOLICO. Vabljeni vsi, ki vas varstvo okolja zanima in vsi, ki vas to še ne zanima, saj garantiramo, da vas bo po naših delavnicah začelo zanimati. Če ne, vam vrnemo denar.
Ohranjanje čistega sveta
30
DA
CSD Ljubljana, Skupnostni programi za mlade - Cona Cent'r
/
Ema Pipp
030 662 055
centr@cona-csdlj.si
https://www.facebook.com/conacentr?locale=sl_SI
Podporna skupina za dojenje
VGC Andeški hram
Koroška regija
3.4.2024
17.00 - 18.30
Zdravje
Osveščevalna akcija
Govorili bomo o pravilni uporabi nosilk, ter tehnikah dojenja. Pogovarjali se bomo tudi o zdravi prehrani, skrbi za zdrave dojke in še kaj.
Ozaveščanje o tehnikah dojenja in skrb za zdrave dojke
5
DA
Zdravstveni dom Slovenj Gradec, patronažna služba Slovenj Gradec
VGC Andeški hram
Mateja Učakar
02 88 57 966
zvmladina@zd-sg.si
https://www.facebook.com/krepimozdravje/
Posvet o demenci
VGC Andeški hram
Koroška regija
4.4.2024
10.00 - 11.00
Zdravje
Osveščevalna akcija
Možgani so center našega razmišljanja, čustvovanja, vedenja in nadzirajo vse telesne funkcije. Zaradi bolezni lahko pride do motenj v delovanju možganov. Med pogoste bolezni možganov spada tudi demenca. V primeru vprašanj na to temo vas vabimo na posvet v Večgeneracijski center Andeški hram.
Ozaveščanje o demenci
5
DA
Zdravstveni dom Slovenj Gradec, patronažna služba Slovenj Gradec
VGC Andeški hram
Mateja Učakar
02 88 57 966
zvmladina@zd-sg.si
https://www.facebook.com/krepimozdravje
Najbolj zlata je prostovoljska lopata - postani prostovoljec
Vransko
Savinjska regija
6. 4. 2024
9.00 - 15.00
Drugo
Osveščevalna akcija
Akcija sestoji iz dveh delov: osveščanja o pomenu prostovoljstva v lokalni skupnosti, ki bo potekalo ves mesec april in maj ter delovne akcije 6. aprila, v kateri prostovoljci Medgeneracijskega centra Vransko preurejali neuporaben prostor (klet) v prostor za druženje in izvajanje delavnic.

Spodbujati k prostovoljstvu in urediti prostor za druženja
10
DA
Medgeneracijski center Vransko
/
Monika Marn
031 729 953
mgc.vransko@gmail.com
https://www.facebook.com/medgeneracijskicenterVransko
POSADIMO MEDOVITE RASTLINE
ZELENICA PRI OBČINI PREBOLD
Savinjska regija
4. 4. 2024
Od 12.ure do 15.ure
Narava
Osveščevalna akcija
Zaposleni v občinski upravi Občine Prebold, Medgeneracijskem centru Prebold in Režijskem obratu Občine Prebold, bomo skupaj na zelenici pred občinsko stavbo zasadili medovite rastline.
Namen akcije je zasaditi medovite rastline, ki bodo zagotavljale medenje. S tem pa tudi spodbuditi širšo javnost k sajenju medovitih rastlin, ki so nujno potrebna za pašo čebel in druge opraševalcev.
15
DA
Občina Prebold
Medgeneracijski center Prebold, Režijski Obrat Oobčine Prebold
Alenka Kočevar
037036411
alenka.kocevar@prebold.si
https://prebold.si/
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor